top of page
belka-poir_pl.jpg

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

uAvionics Technologies sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pt. "Kompaktowy silnik hybrydowy, elektryczno-spalinowy, do napędu niewielkich urządzeń transportowych".

Celem projektu jest opracowanie nowego rozwiązania z zakresu kompaktowych silników hybrydowych napędzających niewielkie urządzenia do transportu ludzi i przedmiotów. Efekt projektu w postaci nowego produktu będzie wdrożony w działalności Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 4 446 483,90 zł

Wysokość dofinansowania z UE:  3 352 391,39 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

bottom of page