top of page

USŁUGI UAV

Oprócz produkcji samolotów bezzałogowych świadczymy również usługi oblotów - inspekcji termowizyjnych oraz wizualnych. Nasza flota wyposażona w odpowiednie czujniki ułatwia wykonywanie zadań w wielu sektorach. 

Dzięki naszym maszynom możliwe jest obniżenie kosztów oraz przyspieszenie tradycyjnych metod inspekcyjnych. Ponadto możliwe jest wykonanie przeglądów w trudno dostępnych miejscach, takich jak na przykład dachy budynków.

Posiadamy świadectwa kwalifikacji UAVO w zakresie lotów samolotami oraz wielowirnikowcami w maksymalnej, dopuszczalnej kategorii wagowej (25kg). Dokument ten potwierdza umiejętności w zakresie wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi w celach komercyjnych.

Co oferujemy:

  1. Przeprowadzamy w pełni bezpieczne i profesjonalne misje w porozumieniu z organami zarządzającymi przestrzenią powietrzną na danym terenie.

  2. Przygotowujemy bogaty materiał fotograficzny, przeprowadzamy obróbkę uzyskanych zdjęć oraz przygotowujemy raport końcowy, podsumowujący całe zadanie. 

Budownictwo

Okresowe obloty dronów w trakcie i po zakończeniu prac budowlanych ułatwiają inspekcje i nadzór postępów. Pozwala to m.in. na uniknięcie opóźnień wykonywanych zadań, przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów, wykrycie nieprawidłowości izolacji i stworzenie pełnej dokumentacji projektów.

kamera termowizyjna FLIR
kamera inspekcyjna 30x zoom
monitoring postępu prac budowlanych
zarządzanie aktywami na placu budowy
precyzyjne pomiary usypów
model 3D terenu 
inspekcje termowizyjne budynków
przeglądy trudno dostępnych instalacji

KORZYŚCI USŁUG

DRONEM:

- wczesne wykrycie opóźnień w harmonogramie budowy

- weryfikacja ilości sprzętu i ludzi zaangażowych przez wykonawcę na budowie

- dokumentacja obszaru budowy w razie sporów z właścicielami sąsiadujących nieruchomości

- ​łatwe zarządzanie aktywami na placu budowy oraz dokumentację dostaw

- planowanie tymczasowych dróg i struktur

- precyzyjne pomiary powierzchni i objętości usypów

- oszczędności w postaci precyzyjnych zakupów materiałów sypkich

- weryfikację projektu w oparciu o rzeczywiste dane terenowe

- wykrycie mostków termicznych przyczyniających się do znacznych utrat ciepła

- precyzyjne wskazanie źródeł wilgoci

- wczesne wykrycie nieprawidłowości w instalacjach montowanych na dachach budynków

PRZYKŁADY REALIZACJI

BUDOWNICTWO
FM

Facility Management

Inspekcji budynków biurowych i budynków użyteczności publicznej mogą być przeprowadzone platformami bezzałogowymi. W znaczny sposób ułatwia to szeroko pojętą opiekę nad nieruchomościami. Umożliwia szybkie i sprawne przeprowadzenie inspekcji termowizyjnej i wizualnej miejsc trudno dostępnych.

kamera termowizyjna FLIR
kamera inspekcyjna 30x zoom
sprawdzanie izolacji/izolacji cieplnej
cykliczna inspekcja termowizyjna
weryfikacja stanu budynków, elewacji
zimowa inspekcja dachów budynków
wykrycie wad instalacji przemysłowych
inspekcje przy odbiorze/przed końcem rękojmi

KORZYŚCI USŁUG

DRONEM:

- wykrycie mostków termicznych przyczyniających się do znacznych utrat ciepła

- zmniejszenie rachunków grzewczych

- precyzyjne wskazanie źródeł wilgoci

- wczesne wykrycie nieprawidłowości w instalacjach montowanych na dachach budynków

- inspekcja intensywności instalacji świetlnych na dużych wysokościach

- uniknięcie zniszczeń spowodowanych zalegającym śniegiem

- wykrycie uszkodzeń przed odbiorem budynku, wskazanie elementów do poprawy

- wykrycie uszkodzeń przed upływem rękojmi

- wyegzekwowanie napraw przed upływem rękojmi

PRZYKŁADY REALIZACJI

Q22

Energetyka

Drony świetnie sprawdzają się przy wizualnych i termowizyjnych inspekcjach sieci energetycznych. Oblot linii i słupów energetycznych dronem wyposażonym w kamerę inspekcyjną i termowizyjną jest znacznie łatwiejszym i tańszym sposobem niż tradycyjna metoda zbierania danych z powietrza, czyli oblot śmigłowcem. W zależności od powierzchni z jakiej zbierane są dane, dobierana jest platforma - do krótkich lotów wielowirnikowiec, do długich płatowiec. 

kamera termowizyjna FLIR
model 3D otoczenia linii
oględziny stanu technicznego linii
wykonanie ortofotomapy linii
diagnostyka termowizyjna linii i słupów
wykonanie profili podłużnych linii WN
wykonanie pomiarów współrzędnych słupów

KORZYŚCI USŁUG

DRONEM: 

- znacząca oszczędność finansowa w stosunku do oblotu helikopterem

- otrzymanie ortofotomapy fragmentu linii WN lub całej sieci energetycznej

- ocena stanu technicznego linii

- rozpoznanie usterek

- wykrycie elementów o podwyższonej temperaturze na zacisku, złączce czy zacisku nN, SN, na transformatorze

- oszczędności związane z wczesnym wykryciem nieprawidłowości

PRZYKŁADY REALIZACJI

ENERGETYKA
Oblot słupów energetycznych
Oblot słupów energetycznych
Inspekcja farmy solarnej
Inspekcja termowizyjna słupów
Inspekcja termowizyjna słupów
kamera inspekcyjna 30x zoom

Rolnictwo

Bezzałogowce znajdują również zastosowanie w rolnictwie. W zależności od zamontowanej kamery możemy przeprowadzić oblot dostarczając zdjęcia HD lub zdjęcia termowizyjne. Wynikiem takich oblotów oraz obróbki dostarczonych danych jest ortofotomapa NDVI, czyli pokazujące współczynnik wegetacji roślin, jak ilościowo rozkłada się tkana zielona. Dodatkowo oblot uprawy może również dostarczyć informacji o nawodnieniu czy szkodach łowieckich. 

kamera termowizyjna FLIR
zdjęcia wielohektarowych upraw
ocena kondycji roślin, wskaźnik NDVI
precyzyjne wskazanie miejsc słabej kondycji
wyznaczenie rejonów odmiennej wegetacji
kamera inspekcyjna 30x zoom
wyznaczenie rejonów odmiennej tepmeratury

KORZYŚCI USŁUG

DRONEM: 

- wyznaczenie obszarów, które wymagają nawożenia

- możliwe oszczędności ze zmniejszonej ilości nawozu

- zysk z uprawy, którą odpowiednio wzbogaciliśmy o składniki których potrzebowała

- wyznaczenie rejonu pola o słabszej/lepszej wegetacji 

- wyznaczenie rejonu pola o niższej/wyższej temperaturze 

- wskazanie rolnikowi miejsca z których powinien pobrać próbki aby dowiedzieć się przyczyn słabszej kondycji uprawy

PRZYKŁADY REALIZACJI

Oblot upraw
Ortofotomapa
Ortofotomapa
Współczynnik wegetacji roślin
Szacowanie szkód łowieckich
ROLNICTWO

Leśnictwo

Istnieją różne potrzeby w leśnictwie gdzie można wykorzystać możliwości dronów. Głównym aspektem jest to, że bezzałogowce dostarczają materiały fotograficzne, które pozwalają na sprawne i szybkie zareagowanie. Po obróbce otrzymanego materiału możemy otrzymać modele 3D czy numeryczne mapy terenu.

kamera termowizyjna FLIR
stworzenie mapy numerycznej
ocena kondycji zalesienia
cykliczne inspekcje termowizyjne
kamera inspekcyjna 30x zoom
stworzenie modelu 3D obszaru leśnego

KORZYŚCI USŁUG

DRONEM: 

- oszczędność czasowa na procesach monitoringu obszarów leśnych

- zwiększenie bezpieczeństwa przeprowadzanych prac

- szacowanie ryzyka pożarowego i możliwość podjęcia działań prewencyjnych

- oszacowanie rozprzestrzeniania się szkodników i możliwość podjęcia działań ich usunięcia ze środowiska

- oszacowanie wysokości i powierzchni drzew co za tym idzie ilości drzewa na danym obszarze

- wskazanie miejsc, w których prowadzona jest nielegalna wycinka drzew i powstrzymanie działań

- inwentaryzacja dzikiej zwierzyny i szacowanie szkód łowieckich

PRZYKŁADY REALIZACJI

Model 3D obszarów leśnych
Mapa numeryczna lasu
Ortofotomapa
Współczynnik wegetacji roślin
Szacowanie szkód łowieckich
LEŚNICTWO

Geodezja

Drony pozwalają na optymalizację prac terenowych w sektorze geodezji. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu dostarczają fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, wraz z rejestracją środków rzutów zdjęć. Pozwala to na wygenerowanie ortofotomapy, modeli terenu i umożliwia wykonanie pomiarów fotogrametrycznych.

lotnicze zdjęcia fotogrametryczne
tworzenie ortofotomap
inwentaryzacja budynków
modele 3D budynków, terenów
kamera FullHD

KORZYŚCI USŁUG

DRONEM: 

- ograniczenie typowych prac polowych

- łatwa weryfikacja otrzymanych pomiarów

- dokładniejszy pomiar budynków o skomplikowanej geometrii

- przyspieszenie prac, korzyści czasowe

- pomiary terenów trudnodostępnych

- inwentaryzacja terenów chronionych

PRZYKŁADY REALIZACJI

Ortofotomapa
Ortofotomapa
Oblot terenu
Oblot terenu
Oblot terenu
Oblot budynku
GEODEZJA
bottom of page